Bor alla kaniner i hålor?

Kaniner lever i en mängd olika miljöer över hela världen och skapar instinktivt hålor för sig själva och andra gruppmedlemmar att leva i. I dessa tillflyktsorter kan kaniner fly rovdjur, uppfostra ungar och vila tryggt i dagens hetta. Men när du tänker på att kaniner kan leva i väldigt olika miljöer, gå all out kaniner lever i hålor?

Alla kaniner lever inte i hålor. Nästan alla kaniner gräver hål som kallas hålor för att skapa säkra livsmiljöer för skydd, vila och lagring av resurser. Medan de flesta kaniner lever i hålor, skapar Cottontail-kaniner grunda skydd ovan jord som kallas formar för att dölja dem under vinter- och höstmånaderna.

Om kaninen är en del av en större koloni, kan de leva i en grupp hålor som kallas en livsmiljö. Warrens finns vanligtvis på ängar, skogar, gräsmarker och ibland öknar. Endast en kaninart, Cottontail, gräver inte.

En kanins livsmiljö är en unik och väsentlig del av dess överlevnad, så vi kommer att diskutera kaninens livsmiljö på djupet. Vi kommer också att beskriva varför hålor är ett bra val för kaniner, hur de är byggda och till och med några undantag från denna habitatregel.

Varför gräver kaniner hål?

Det faktum att kaniner gräver hålor betyder att de betraktas som grävande djur, som mullvadar, grävar, murmeldjur och andra däggdjur.

Kaniner gräver hålor för att skydda sig mot rovdjur, skydda sig från hårt väder och för att känna sig trygga. Kaniner är extremt territoriella djur och gräver hålor för att ihärdigt skydda sin mat eller andra resurser från inkräktare.

Hålen eller hålorna som kaniner gräver är exceptionella platser för dem att föda och uppfostra sina ungar borta från hot och för att umgås med andra kolonimedlemmar, om några.

Detta beror på att kaniner strategiskt gräver sina hålor nära utfodringsområden, tillräckligt nära deras håla för att snabbt dra sig tillbaka hem för säkerhet vid behov. Kaniner söker sällan föda utanför detta angivna område, eftersom en närliggande håla ofta säkerställer deras överlevnad.

Se även  Hur registrerar man en kanin? Hela processen!

Hur djup är en kanins håla?

Det genomsnittliga kaninhålet varierar från 1 till 60 cm djupt, men i vissa fall kan hålor nå 4,5 meter djupa. Det finns dock många faktorer som kan påverka det totala djupet av en kaninhåla, inklusive den närmaste miljön, typen av jord och antalet kaniner som skyddas där.

Kaninhålor eller livsmiljöer kan hittas i en mängd olika miljöer, inklusive:

  • Skog
  • Små skog
  • öknar
  • Ängar
  • Gräsmark

Eftersom resurserna varierar mycket mellan dessa miljöer, så gör också djupet på hålorna som kaninerna har grävt där.

Till exempel, om en kanin kommer från en skog där marken lätt packas tätt, kan den ofta skapa enorma tunnlar som är särskilt användbara för livsmiljöer, där många medlemmar bor. Omvänt, om en kanin gräver ett hål i mer siltig jord som du kan hitta i gräsmarker eller nära vattenkällor, kommer hålan eller livsmiljön vanligtvis att vara grundare och mindre omfattande.

Naturligtvis, ju fler kaniner det finns i kolonin, desto mer utrymme behövs i livsmiljön och desto djupare måste du gräva för att hysa dem alla på ett säkert sätt. Så storleken på kolonin är också en viktig faktor.

Lever vilda kaniner under jorden?

De flesta vilda kaniner lever under jorden i hålor eller hålor. Dens är mycket effektiva underjordiska skydd som garanterar en kanins säkerhet och överlevnad. Även om djupet och längden på en kaninhåla kan variera, kommer hålor vanligtvis att vara 12 tum (30 cm) under marken, vilket gör att kaniner snabbt kan gömma sig och fly från rovdjur.

Många som tror att kaniner inte lever under jorden förväxlar dem ofta med harar. Trots sitt liknande utseende är harar en helt annan art än kaniner som vanligtvis finns i gräsmarksmiljöer och skogskanter.

Istället för att gräva djupa hål för hålor och hålor, gräver harar en livsmiljö som kallas en mögel.

Former är grunda fördjupningar i marken som är precis tillräckligt djupa för att håret ska ligga nästan i jämnhöjd med jorden och ge ett visst mått av skydd mot väder och vind. Harar går dock inte under jorden.

Se även  8 djur som kommer bra överens med kaniner

När det gäller levande livsmiljöer, gräver alla utom en kaninart hålor eller hålor under jorden.

Grävande undantag av bomullssvanskaninen

De Bomullssvanskanin är den enda kaninarten som inte gräver under jorden för att skapa en håla eller håla. Istället följer de harens ledning och skapar de grunda skyddsrummen ovan jord som kallas formar.

Dessa former är ofta gjorda under en buske eller annat löv för att täcka och fyllda med klumpar av päls, gräs eller andra mjuka material som bomullssvansen kan hitta. Ibland väljer dessa kaniner en gammal skogsklocka eller gopherhålor istället för att skapa sin form istället.

Denna praxis är särskilt vanlig i bomullssvanskolonier som behöver mer utrymme för en livsmiljö snarare än ett litet skydd för sig själva.

En anledning till att bomullssvansen föredrar formning framför djupa hålor är att de kan hittas i tempererade klimat där de inte behöver det extra täcket under marken för att undkomma extrema temperaturer eller väder.

Formen används under vinter- och höstmånaderna när det finns mindre växtlighet för att dölja bomullssvansen och överges sedan ofta på våren och sommaren när gräset är tillräckligt högt för att dölja dem. Bomullssvansar som använder mögelsvampar under dessa varmare månader brukar göra dem till en håla när en ny kull kattungar (det tekniska ordet för kaniner) föds.

Gräver husdjurskaniner hål?

Instinktivt med hänsyn till vilda kaniner Gräv hål För att skapa sin naturliga livsmiljö kan ägare av tamkaniner undra om deras tamkaniner också gräver hålor.

Som vilda kaniner gräver tamkaniner instinktivt hål. Att gräva ger tamkaniner motion, ger mental stimulans och hjälper kaniner att känna sig trygga. Medan många ägare tillåter sina kaniner att gräva hålor i trädgården, är en grävskopa ett bra alternativ och låter ditt husdjur gräva i sin hydda.

Se även  Kan kaniner klättra i träd?

Om din kanin inte känner sig trygg i sitt utrymme kan han försöka gräva så att han kan skapa ett naturligt gömställe som han kan gå in i när han är rädd eller stressad. Vanligtvis är detta bara en instinktiv drift, men ibland kan en tamkanin som gräver för mycket tyda på att något saknas i deras inhägnad.

Visst gräver vissa kaniner för ren nöjes skull och det går bra att låta dem gräva när de vill.

Vissa kaninägare kommer att göra grävenheter av planteringskärl, jord, träspån och sand så att deras lurviga husdjur kan göra minst en eller två tunnlar för att tillfredsställa deras grävbehov. Inte bara är denna fantastiska mentala och fysiska stimulans för din kanin, utan det gynnar också dig som ägare, eftersom grävning är ett utmärkt sätt att hålla din kanins ständigt växande naglar trimmade.

Slutgiltiga tankar

Det vetenskapliga namnet för den europeiska kaninen är oryctolagus cuniculus, där ”Orycto” översätts till ”grävare”, ”lagus” översätts till ”hare” och ”cuniculus” översätts till ”underjordisk väg”. Detta sammanfattar djuret ganska mycket och svarar enkelt på om de lever i hålor.

När en kanin inte letar efter mat eller parar sig, gräver den ofta flera underjordiska tunnlar för en håla eller håla där de kan sova, föda upp ungar och gömma sig i fred. Så nästa gång du letar efter en sovande kanin i naturen, vill du vända blicken ner mot jorden och leta efter en öppning till deras underjordiska tillflyktsort.