Den bästa platsen för en fågelholk (med användbara exempel)

Kanske har du sett andra ha riktigt fina fågelholkar utanför sina bakgårdar och du har alltid velat testa att sätta upp dina egna fågelholkar.

Jag funderade också på att göra en fågelholk åt mig själv och kunde inte riktigt hitta en heltäckande guide till en på nätet, så jag bestämde mig för att skriva en till mig själv.

Så jag gjorde lite research på nätet och det här är vad jag hittade:

Den bästa platsen för en fågelholk är att montera den på en stolpe. Denna stolpe bör vara 5 till 30 fot från marken och bort från träd och rovdjur. Den bästa platsen för en fågelholk bör också döljas med kamouflage. De bästa fågelhusplatserna skiljer sig åt mellan olika fågelarter beroende på deras behov.

Eftersom detaljerna för fågelhusplacering och placering skiljer sig åt mellan olika arter, finns det vissa varningar att tänka på när du väljer en plats för fågeln du vill hysa. Läs vidare för att ta reda på mer!

Allmänna överväganden när du sätter upp en fågelholk

När du sätter upp en fågelholk finns det några överväganden du kanske vill ta hänsyn till innan vi går in på detaljer och detaljer. Nu kör vi:

1) Tillgänglig för fågelskådare

Medan skydd av fågelholkar från rovdjur och adoptionsfrekvens är till hjälp för fåglarna, är det också lika viktigt att fågelholken är tillgänglig för fågelskådare att observera och underhålla. Fågelholken bör placeras på en plats där fågelskådare kan underhålla och rengöra fågelholken när den är tömd.

2) Bomaterial

Generellt sett bör fågelholken vara försedd med något häckningsmaterial för att göra det bekvämt för fåglar. Exempel på sådana material är barr, fjädrar, kvistar och pinnar, dött gräs, garn, rep och tråd. Olika fågelarter behöver olika häckningsmaterial, så det måste man ta hänsyn till också.

3) Fågelholkar bör vara åtskilda

Fågelholkar bör vara åtskilda för att ge avskildhet och utrymme från andra fåglars bon. En tumregel att följa är minst 25 fot från varandra. Fåglar kan vara territoriella, så håll avstånd för att se till att fåglarna trivs i sina fågelholkar.

4) Skugga från solen behövs inte

Skugga från solen är inget krav, men ger ett visst skydd mot middagssolen. Tänk på färgen på fågelholken, så att fågelholken inte överhettas på sommaren. Som en tumregel, se till att det inte är svart.

Var du ska placera din fågelholk?

Vanligtvis är en fågelholk vanligtvis placerad på ett antal platser. Dessa platser har var och en sina egna skillnader i förebyggande av rovdjur, lätt underhåll och hållbarhet. Låt oss ta en titt på de olika sätten som en fågelholk kan sättas upp.

1) Monterad på en stolpe

Att sätta upp en fågelholk på en stolpe är en av de mest idealiska platserna och platserna att montera en fågelholk. Detta beror på dess otillgänglighet för rovdjur som jagar de fåglar som kan finnas kvar i fågelholken.

Se även  Är fåglar höjdrädda? [ANSWERED! + Other FAQs]

Exempel på rovdjur som avskräcks är ormar, katter, ekorrar etc. Om du väljer att resa en stolpe med en slät finish som metall, kommer stolpen att vara praktiskt taget omöjlig för de flesta rovdjur att klättra upp.

En sak att se upp med är dock att undvika att placera stolpen nära höga träd, eftersom ekorrar och ormar fortfarande kan komma åt dem.. Ett bra avstånd skulle vara cirka 10 meter bort.

Ekorrar kan hoppa ganska långt så jag skulle inte vilja att de förstör fågelhuset. Vissa ormar är tillräckligt långa för att bryta ett kort avstånd, så du vill inte att de ska gå över och äta upp din fågelägg heller.

2) En slät byggnadskant

Med slät byggnadskant menar jag kanten på en helst lutande kant ovanpå en byggnad. Det skulle vara bättre om denna kant har ett metallmaterial, vilket bidrar till jämnhetsfaktorn. Den släta fasaden kommer att vara användbar för att förhindra rovdjur som ekorrar från att komma nära den.

Eftersom denna fågelholk kommer att placeras ovanpå en byggnad, var uppmärksam på värmeexponering. Om sidan är vänd mot solen kan fågelholken därför överhettas.

Ett råd skulle vara att måla den i en färg som inte är svart och som inte pekar öppningen av fågelholken mot solen.

Hur man gör detta är att bestämma norr och söder och placera den i båda riktningarna. (Denna princip beror på att solen går upp i öster och går ner i väster.)

3) Trädstam

Att placera din fågelholk på en trädstam skulle vara ett mycket stabilt alternativ för dess placering i det långa loppet. Detta alternativ kan övervägas om du inte har möjlighet att montera fågelholken på en stolpe eller på en slät kant av en byggnad.

Tänk på att trädstamfågelholkar är en av de mest tillgängliga platserna för rovdjur att klättra in i och på.

Om du verkligen behöver montera den på en trädstam rekommenderar jag att se till att ingångshålet hålls så litet som möjligt så att bara fåglar kan komma in.

Det finns vissa bevis för att grå och röda ekorrar kommer att försöka klättra in i sådana fågelholkar och även konsumera fågelägg och nyfödda. Det är viktigt att du gör detta steg korrekt, annars skulle boet vara för ingenting.

4) Häng den från en höjd

Du kan välja att installera din fågelholk genom att hänga den från en höjd. Detta kan vara i form av ett träd eller annan struktur från en höjd och som dinglar ner med en vajer, ett stadigt rep eller kedja. En sak att notera för denna typ av fågelholkplacering är att den är benägen att svänga vilt på en blåsig dag. Detta kanske inte är idealiskt för fåglar att häcka och skapa ett säkert bo. En åtgärd du kan vidta för att undvika detta är att hålla vajerns längd så kort som möjligt för att minimera svängning.

Se även  Hur man använder en kikare med glasögon: din KOMPLETTA guide!

Eftersom denna fågelholk hålls inom räckhåll för en annan struktur, är denna placering mottaglig för rovdjur som kommer åt strukturen, särskilt om detta är ett träd. Du bör ha detta i åtanke när du väljer den här metoden.

När det gäller underhåll kan det kräva en svårare underhållsprocess att hänga din fågelholk. Du måste övervaka tillståndet för vajern, repet eller kedjan för att se till att den inte går sönder och tappar fågelholken.

Om vajern, repet eller kedjan blir svag kan det också vara svårt att byta ut. Fåglar kan redan ha bott i fågelholken vid den tidpunkten, så du bör vänta tills de lämnar fågelholken för att migrera innan du byter tråd, snöre eller kedja som du väljer.

Olika Ideala Habitater För Olika Fågelarter

Beroende på vilken fågelart du vill locka till din fågelholk, måste du tänka på den bästa livsmiljön för att montera din fågelholk. Här har jag sammanfattat de olika idealiska platserna för olika fågelarter i en tabell för din bekvämlighet:

Fågelart Idealisk fågelhusmiljö
blå fågel öppet fält eller gräsmatta; fruktträdgårdar; öppen, lantlig mark med spridda träd och låg eller gles marktäckare
Lila Maarten löv- och barrskogskanter
Träanka skogklädda våtmarker eller nära träsk, träsk och bäverdammar
Amerikansk tornfalk ängar, åkrar, ängar eller fruktträdgårdar med slåtter eller betad växtlighet
Östra skriande uggla skogar, parker, skogsgläntor, skogsbryn, trädbevuxna bäckkanter, under en trädgren
Västerländsk skrikuggla lågland, skogar, parker, skogsgläntor, skogsbryn, öknar, trädbevuxna bäckkanter, under en trädgren
Stor krönflugsnappare löv- eller blandade löv-barrskogar, skogsbryn, skogsområden, fruktträdgårdar, parker, på en stolpe eller träd i skogskanten
Askstrupig flugsnappare chaparral, mesquite-skrubb, ekskrubb, torra slätter prickade med träd eller kaktusar, öknar
Nordligt flimmer ängar, dungar, skogsområden, fruktträdgårdar, åkrar, ängar, gläntor i skog, skogskanter, stadsparker, på stolpar eller träd i skogsbrynet eller längs staket som gränsar till åkrar
Trädsvala öppna fält vid vatten, vidsträckta öppna ytor, träsk, ängar, trädbevuxna träsk
Violettgrön svala öppna eller brutna löv- eller löv-barrskogar, skogsklädda raviner, kanter av tät skog
Tuft Mees lövskog, täta bestånd, skogsgläntor, skogsbryn, skogspartier, strand- och mesquitemiljöer
Svarthättad mes skogar, skogspartier och gårdar med mogna lövträd, skogsbryn, ängar,
Caroline Chickadee skogar, skogspartier och gårdar med mogna lövträd, skogsbryn, ängar
Bergmes barrskogar, skogsbryn, skogsgläntor
Kastanjryggig mes barrskogar, blandade löv-barrskogar, skogsbryn, skogsmarker, buskmarker, brända områden, ofta nära vattendrag
Rödbröst nötväcka blandade barr- och lövskogar, buskmarker, träskmarker, jordbruksmarker, förortsparker
Vitbröst nötväcka lövskogar, mogna skogar, skogsområden, nära öppna ytor, skogsbryn, fruktträdgårdar, ofta nära vatten
Brunhövdad nötväcka öppna bestånd av tallskogar, gläntor beströdda med döda träd, skogsbryn, brända områden, cypressträsk
Caroline Wren tjocka undervegetationsskogar, skogsbryn, skogsgläntor, öppna skogar, buskmarker, förortsträdgårdar, parker, bakgårdar
Gärdsmyg olika livsmiljöer, jordbruksmark, öppningar, öppna skogar, skogsbryn, buskmarker, förortsträdgårdar, parker, bakgårdar
Protonotär sångare låglänta lövskogar som är utsatta för översvämningar, stillastående vatten, träsk, dammar, träsk, bäckar, översvämmade floddalar
Sågnäbb med huva lugna, grunda pölar med klart vatten omgivna av eller nära kanten av lövskogar

Som visas i tabellen ovan lever olika fågelarter i olika naturliga livsmiljöer, så det är viktigt att du placerar din fågelholk på en plats som liknar deras naturliga livsmiljö så nära som möjligt. Detta ger fåglarna det skydd de behöver.

Se även  Vad är ett livligare i fågelskådning? [ANSWERED! + Usage Examples]

Optimala monteringshöjder för fågelholkar

Medan jag nämnde att alla fågelholkar bör monteras på en höjd av 5 till 30 fot, är det här intervallet helt enkelt för stort för att omsättas i praktiken. Därför kräver olika fågelarter olika optimala monteringshöjder för fågelholkar. Dessa är tänkta att efterlikna deras naturliga bohöjd så att du får en högre adoptionsfrekvens för fågelholkar! Här är en enkel tabell över dem så att du snabbt kan hänvisa till dem för de fågelarter du väljer:

Fågelart Monteringshöjd
blå fågel 5-6 tum (1-2 m)
Mes 5-15 tum (2-5 m)
Flimrande 6-10 tum (2-3 m)
Husticka 5-10 tum (2-3 m)
Gråsparv 10-15 tum (3-5 m)
Tornfalk 10-20 tum (3-6 m)
nötväckar 10-15 tum (3-5 m)
Uggla 10-15 tum (3-5 m)
Lila Maarten 10-15 tum (3-5 m)
Trädsvala 5-10 tum (2-3 m)
Sångare 5-10 tum (2-3 m)
Hackspett 10-20 tum (3-6 m)
Gärdsmyg 6-10 tum (2-3 m)

Var man ska placera en fågelholk?

Generellt sett är det bäst att placera fågelholken på en plats som inte är i direkt solljus och vind, utan inom synhåll. Ett träd eller en stadig stolpe kan ge huset stabilitet och stöd. Se dessutom till att entrén till huset vetter bort från den rådande vinden och att det finns träd eller buskar i närheten som kan ge skugga och skydd.

Var är det bästa stället att placera ett fågelhus?

Generellt sett är det bäst att placera fågelholken på ett öppet område, som en glänta eller äng, borta från direkt solljus och hårda vindar. Entrén till huset ska vara vänd mot rådande vindar och ha träd eller buskar i närheten för att ge skugga och skydd.

Dessutom är det viktigt att se till att det finns sittpinnar i närheten som fåglarna kan vila på. Slutligen, se till att fågelholken är ordentligt fastsatt så att den inte svänger eller faller i hårda vindar.

Var hänger man fågelholkar?

Det bästa stället att hänga en fågelholk är nära ett öppet område med träd eller buskar i närheten för skugga och skydd. Undvik direkt solljus och kraftiga vindar och se till att ingången är orienterad bort från rådande vindar. Fäst fågelholken säkert på ett träd eller en stabil stolpe. Närliggande sittpinnar ger en rastplats för fåglarna.

Slutgiltiga tankar

Fågelholkar är fåglarnas potentiella bon, så de måste placeras på rätt ställen för att säkerställa att fåglarna kan häcka i fred. Det är viktigt att få platsen rätt, även anpassad efter fågelarten, så att fågelholken du sätter upp är redo för en fågel att häcka i. Tack för att du läser och all lycka med att placera dina fågelholkar!

Ha kul med fågelskådning!

Mina rekommenderade fågelresurser:

Hej, Precis inkommet här!

Här är en lista över dem all min favorit källor, produkter och alla märken jag litar på och älskar.

Även om vissa kan vara affiliate länkar, kommer jag bara att rekommendera de som jag tycker är av stort värde. Bara att köpa via länkarna hjälper till att hålla den här bloggen igång!

  • Min kikare: Kikaren jag personligen använder är Celestron Nature DX 8×42 kikare. Det är ett bra budgetpar för nybörjare fågelskådare. Mycket uppskattad för sitt pris! Läs min recension här.
  • Säker färg för fågelbad: Ingen färg kan användas för att måla fågelbad. Länkar till alla säkra fågelbadsfärger finns i den här artikeln jag skrev!
  • Säkra förseglare för fågelbad: Inte alla förseglare kan användas för att måla fågelbad. Länkar till alla fågelbadssäljare finns i den här artikeln jag skrev!
  • Säker färg för fågelmatare: Särskild försiktighet bör iakttas när man målar fågelmatare med rätt färg. Läs mer i artikeln här!
  • Säker färg för fågelholkar: Färg kan inte användas för att måla fågelholkar. Länkar till all säker färg till fågelholkar finns i den här artikeln jag skrev!
  • Fågelskådningsappar: 2 av mina favorit fågelappar är Merlin Bird ID, och eBird mobil! Merlin är utmärkt för att spåra och identifiera fåglar, och eBird mobil är utmärkt för att spåra sedda fåglar medan fågelskådning. Läs ett inlägg om dem här.
  • Fågelplatser: Jag har satt ihop en lista med länkar till mina topp 10 rekommenderade fågelwebbplatser i ett blogginlägg. Hitta länkarna här!
  • Podcaster om fågelskådning: Fågelpoddar är ett bra sätt att lära sig om fåglar. Länkar till topp 8 som jag rekommenderar hittar du här!

Du kan också checka ut min resurssida här där jag har samlat alla länkar till ovanstående!