Hur snabbt fortplantar sig tilapia?

Vi kan få ersättning för de produkter som nämns i det här inlägget. Se vår Affiliate Disclaimer.

Tilapia är näst efter karp som den mest odlade sötvattensfisken i världen. De är ett populärt val på grund av deras förmåga att anpassa sig till dåliga vattenförhållanden och deras breda utbud av matkällor. Ännu viktigare, tilapia är produktiva uppfödare, som ger gott om skördar för både hemmakonsumtion och kommersiella ändamål. Men hur snabbt fortplantar sig tilapia?

Om förutsättningarna är de rätta kommer en tilapiahona att leka mellan 4 veckor och 4 månader, beroende på art. Även om överlevnadsförmågan är väldigt låg kommer du ändå att få en tank full med tilapiastek på väldigt kort tid. Om du planerar att odla tilapia för ditt akvaponiksystem kan denna extremt snabba tillväxttakt vara både en välsignelse och en förbannelse.

Hur lång tid tar det för Tilapia att häcka?

Under rätt förutsättningar kan en hona börja ruva direkt efter att den sista satsen ägg kläckts. Under inkubationstiden bär tilapiahonan de befruktade äggen i munnen. Efter 48 timmar börjar äggen utveckla svansar. Nittiosex timmar efter detta kommer de att bilda sina huvuden. Under de kommande sju dagarna kommer ungarna att börja lämna sin mammas mun.

Men inte all tilapia kommer att leka direkt. Vissa tilapias kanske inte har någon benägenhet att häcka, vilket kan få vissa uppfödare att tro att de är impotenta. Som nämnts ovan måste optimala odlingsförhållanden vara närvarande för att underlätta reproduktion. Bland vilka:

 • Se till att de får tillräckligt med ljus i minst 12 timmar varje dag.
 • Vattnet bör vara mellan 75-85 grader Fahrenheit.
 • Ett substrat, såsom en grusbädd, bör placeras så att tilapiahonan kan lägga ägg. Kom ihåg att de kläcker sina ungar genom munnen. De måste lägga obefruktade ägg på substratet för att hanen ska kunna befruktas innan de tar tillbaka äggen i munnen för att ruva eller kläckas.
Se även  Kommer Tilapia att äta upp sina ungar? (Svaret kan överraska dig)

Hur många ägg producerar tilapia?

Tilapia producerar vanligtvis mellan 200 och 1000 ägg åt gången. Några typer kan producera upp till 1 200 ägg varje lek.

En tilapiahona har en äggpåse som rymmer cirka 4 ägg per gram kroppsvikt. Äggproduktionsprocessen är ofrivillig. När säcken fylls börjar honan att svälla och bestämmer sig för om hon ska ruva eller inte evakuera äggsäcken. Det är inte klart vilka exakta faktorer som påverkar detta beslut, men experter tror att upplevda hot och andra miljöförhållanden har en betydande inverkan.

Vilka saker kan påskynda uppfödningen av tilapia?

Här är några tips att tänka på om du vill påskynda din tilapiaavelprocess:

 • Se till att vattnet är rent och fritt från kemikalier som kloramin eller klor. Kör aldrig slangar direkt från vattenkällan till din tank eller damm. Plötsliga förändringar i pH, temperatur eller vattenkemi kan sätta stress på tilapia, försvaga deras immunförsvar och till och med rubba den ekologiska balansen i systemet.
 • Den idealiska pH-nivån för tilapia är 8,0.
 • Kontrollera befolkningen. Hög fisktäthet kan hämma fiskens tillväxt eftersom både föräldrar och deras avkommor tävlar om maten.
 • Som nämnts ovan, håll temperaturen på 75-85 grader Fahrenheit. Detta är den optimala temperaturen för äggutveckling. Vid 60 grader äter de mindre och börjar försvagas. Vid 50 grader dör de.
 • Mata dem två gånger om dagen med riskli, termiter, daggmaskar eller ströbröd.
 • Håll de unga åtskilda från sina föräldrar och andra äldre tilapia.

Kom ihåg att att växa för snabbt kan överväldiga din tilapia. Om den inte hanteras kommer din tilapia att sluta växa ordentligt. Tilapiahanar kan också visa aggressivitet och döda andra hanar och honor.

Se även  Kan Tilapia överleva i kallt vatten? (Bästa svaret)

Vilka saker kan bromsa tilapiaavel?

När förhållandena alltid är rätt slutar tilapia inte att häcka eftersom det blir deras främsta biologiska prioritet. Detta är dåliga nyheter om du inte kan hantera ett stort antal ordentligt.

Det finns två sätt att bromsa din tilapias fortplantningsprocess:

 • Håll vattnet svalt. Tilapia är temperaturkänsliga, så de häckar inte om vattnet är för kallt. Se bara till att det inte är för kallt för dem att gå in i ett stressinducerat vilotillstånd.
 • Håll tanken eller dammen i mörker. Ljus är en annan indikator på avel.

Äter Tilapia sina bebisar?

En annan anledning att bromsa förädlingsprocessen är att populationstätheten i ett akvarium eller pool kan få fram tilapias kannibalistiska tendenser. När de är hungriga äter tilapia den mat som finns tillgänglig för dem, inklusive deras ungar.

Slutsats: hur snabbt fortplantar sig tilapia?

Att odla tilapia kan vara en bra inkomstkälla och mat, särskilt eftersom denna fiskart är ganska tålig och häckar snabbt. Beroende på arten kommer en tilapiahona att föröka sig var 4:e vecka till 4 månader.

Men det är också på grund av deras snabba reproduktionshastighet som bönder bör vara försiktiga. Att växa Tilapia för snabbt kan leda till en exponentiell ökning som de kanske inte är redo för. Observera korrekt avelsstrategier och tips för att kontrollera befolkningen är alltid avgörande.