Kan Tilapia leva i saltvatten? (Vad du borde veta)

Vi kan få ersättning för de produkter som nämns i det här inlägget. Se vår Affiliate Disclaimer.

Utan tvekan är tilapia en av de väsentliga sötvattensarterna i detta århundrade på grund av deras förmåga att motstå extrema miljöförhållanden. Även om de är sötvattensfiskar, trodde experter att tilapia kan ha kommit från marint ursprung, vilket resulterar i deras tolerans för olika vattenkvalitetsmiljöer. Med den nuvarande höga konkurrensen och bristen på sötvatten i många regioner runt om i världen ökar detta behovet av att föda upp vattenbruksarter i bräckt vatten. Och med tilapias förmåga att överleva svåra förhållanden, är de de bästa kandidaterna för att klara den här miljön. Men kan tilapia leva i saltvatten?

Ja, tilapia kan leva i saltvatten; dock kommer odlare i första hand att behöva välja rätt tilapiasort för att växa i denna typ av miljö. Och för att få en tydlig förståelse av detta ämne kommer vi att förklara vattnets salthalt och utvärdera toleranskapaciteten hos de olika tilapiaarterna mot bräckt vatten.

I den här artikeln kommer vi att täcka saltvatten och bedöma saltvattenbeständigheten hos tilapiafisken.

Vad är vattnets salthalt?

Vattnets salthalt är helt enkelt antalet lösta salter i en del av vattnet. Saltet vi hänvisar till i det här fallet hänvisar inte bara till natriumklorid, utan inkluderar även magnesium, kalcium och kalium.

Vissa kanske undrar hur dessa element når havet? Aktiviteter som vulkanutbrott eller enkla sätt som att bryta sten till sand och förvandla den till salt är bara några exempel. Speciellt standard havsvatten innehåller 35 delar löst salt per tusen delar vatten. Färskt vatten, å andra sidan, innehåller 100 delar salt per miljon delar vatten.

Se även  Kommer Tilapia att äta guppies?

Varför är vattnets salthalt viktig?

Så varför är det viktigt att förstå vattnets salthalt? Det är viktigt att lära sig om vattnets salthalt eftersom det påverkar havsvattnets densitet. Vatten med högre salthalt blir tyngre och kommer sannolikt att sjunka under mindre saltvatten. När detta händer kan det störa det marina livet och havets rörelser.

Tänk på att marina arter och andra fiskar, till skillnad från vissa vilda djur och människor, hela tiden upprätthåller en stabil balans mellan vattnet runt dem och vattnet i deras kroppar. Denna cykel är känd som osmoreglering. Och för att bibehålla denna balanseringsrutin spelar salt en viktig roll i processen. Salthalten i miljön måste alltid vara stabil; annars kommer havsdjuren eller andra fiskar som lever i den att dö. Såvida de inte kan vänja sig vid sin nya miljö förstås.

Kan Tilapia leva i saltvatten?

Vilket sedan leder oss till ämnet, kan tilapia leva i saltvatten? Som nämnts tidigare är svaret på denna fråga ja; saltvattentoleransen varierar dock mycket mellan tilapiaarter. Låt oss ta en titt på de vanligaste typerna av tilapia och bedöma deras tolerans mot salthalt.

Moçambikisk tilapia (Oreochromis mossambicus)

En favorit bland akvaponikutövare som odlar fisk och grönsaker för matkonsumtion är Moçambique tilapia. Anledningen till detta är att dessa typer av kött innehåller högkvalitativa och mjuka filéer.

Dessutom kan Moçambique arter tolerera långvariga låga vattennivåer, såsom mindre än 2 mg/L, lågt löst syre. När det gäller salthaltstolerans är de starkast i gruppen. Denna sort tål en salthalt på 120 % vatten och kan till och med reproducera sig vid en salthalt på 49 %. Deras ungar kan också överleva vid en salthalt på 69 %.

Se även  Vilka typer av koi växer störst?

Blå tilapia (Oreochromis aureus)

Å andra sidan är blå tilapia populär bland fiskodlare i kallare områden eftersom dessa sorter är köldtoleranta. Även om de växer långsamt jämfört med andra tilapia, tål blå tilapia-arter låga temperaturer som 46°F. De är ett ekonomiskt val för odlare som lever i kalla temperaturer eftersom de inte behöver vara dyra att köpa uppvärmningsutrustning.

När det gäller salttolerans kan de blå sorterna överleva låg salthalt jämfört med moçambikiska tilapia. Dessa arter kan tolerera saltvatten på 36% till 44%. Fiskens reproduktion sker med 19 %. Men om den gradvis anpassas till miljön kan blå tilapia motstå en vattensalthalt på upp till 54 %.

Niltilapia (Oreochromis niloticus)

Och slutligen har vi Nilen tilapia. Dessa arter kan också tolerera kalla temperaturer; dock börjar fiskens reproduktion först vid 20°C. Nilesorter föredrar att äta alger, växtplankton och små insekter. De är också ett kostnadseffektivt val för tilapiauppfödare eftersom dessa fiskar inte kräver ett dyrt helfoder.

Men när det kommer till saltvattentolerans är Nile tilapia mindre salttolerant än de andra två arterna. Om de gradvis anpassas till den salta miljön kan dessa arter endast tolerera upp till 36 % salthalt.

Slutsats

Den globala konkurrensen och bristen på sötvatten har ökat behovet av att utveckla vattenbruksarter i saltvatten. Att förstå vattnets salthalt är viktigt eftersom denna fråga avsevärt påverkar andelen havsvatten och marint liv.

Med tilapiafiskens motståndskraft är dessa arter främsta kandidater för att överleva denna typ av miljö. Och med rätt sort kan tilapia leva i saltvatten. För att lära dig korrekta riktlinjer för att ta hand om tilapia, Klicka här.

Se även  Äter Tilapia alger? (Vad du borde veta)