Ska fågelbaden höjas? (SVAR! + Tabell)

Om du är som jag, sitter vänd mot min bakgård och tänker för mig själv, ”ska jag höja mitt fågelbad?” Då har du tur! Jag har gjort massor av forskning om detta ämne och hittat ett svar. Det här är vad jag hittade:

Fågelbad behöver höjas. Detta för att hålla dem utom räckhåll för katter och andra rovdjur. Fågelbad bör höjas cirka 2 – 3 fot på höjden. Att använda fågelbad på både höjd och marknivå kan dock locka till sig en mängd olika fågelarter, som mesar respektive rödhake.

Så nu vet du att fågelbaden måste höjas. Men hur exakt? I den här artikeln täcker jag allt du behöver veta om rätt höjd för fågelbad. Läs vidare för mer!

Ska fågelbaden höjas? (HELT svar)

Så nu förstår du att fågelbaden måste höjas. Men fågelbaden har höjts till så många olika höjder att det är svårt att bestämma sig.

Oroa dig inte, jag förstår din förvirring! Låt mig förklara allt för dig.

Vi måste först förstå orsakerna till att fågelbaden behöver höjas. Här är två anledningar till att fågelbaden bör höjas:

1) Olika fågelarter lockas till olika fågelbadhöjder

Jag har gjort en kort sammanfattningstabell för detta:

Fågelbadshöjd Storlek Av Attraherade Fåglar Exempel på attraherade fågelarter
Låg/marknivå (<1 fot) Större fåglar och markmatare Kardinaler, blåskrika, rödhake, koltrastar, trastar
Mitthöjd (2 – 3 fot) Både stora och små fåglar Finkar, blåskrika, rödhakor, trastar, kardinaler, mesar, sparvar, fågelungar, koltrast
Hög höjd (> 3 fot) Små fåglar Finkar, gärdsmyg, bröst

Naturligtvis kommer upphöjda fågelbad att bjuda in färre rovdjur, men i sitt naturliga sammanhang är fågelbad små bäckar på marknivå, där fåglar utsätts för naturliga rovdjur.

Se även  Vilken tid på dygnet matar fåglarna? (Överraskande SVAR!)

Så vi måste hålla dem säkra!

Du kanske inte vet detta, men olika fågelarter lockas faktiskt till olika fågelbadhöjder.

Bakgårdsfåglar är de större i storlek och fåglar som livnär sig på marken är att föredra att använda fågelbad som är i marknivå, medan mindre fåglar föredrar högre höjder så att de lättare kan upptäcka rovdjur.

Det betyder att om du tänker attrahera en viss typ av fågelarter bör du överväga dess storlek och sedan planera höjden på ditt fågelbad.

2) Att höja ett fågelbad håller katter och andra rovdjur borta

Att inte höja ditt fågelbad kan vara ett förödande misstag för nya bakgårdsfågelskådare som försöker sätta upp ett fågelbad i sin bakgård för första gången.

Detta eftersom ett fågelbad på bottenvåningen kan locka andra djur som huskatter, herrelösa katter och vildkatter till området.

Katter är kända som en av de mest ökända varelserna och dödar uppskattningsvis 30 till 80 miljoner fåglar världen över. [1]

Faktum är att en katt dödar i genomsnitt två djur per vecka, enligt Wildlife Society och American Bird Conservancy i Nordamerika.

När fåglar badar i ett fågelbad är de dessutom sårbara eftersom deras vingar är blöta, och som sådana kan de inte lätt fly rovdjur. Detta gör dem till en enkel mål för dessa bakgårdsrovdjur.

Förutom rovdjur inbjuder placeringen av ett fågelbad som inte är förhöjt också djur som inte kan klättra att använda badet.

Hur höga ska fågelbaden vara?

Fågelbad bör vara 2 – 3 fot högt över marken. Denna höjd av fågelbadet kan locka flest fåglar och med måttliga predationsnivåer. Katter är mindre benägna att nå fågelbad av denna höjd. De flesta fågelbad som säljs på betongbaser är den optimala höjden för ett fågelbad.

Se även  Hur stor ska en fågelholk vara? (Storlekstabell ingår)

Här är en snabb sammanfattningstabell som jag gjorde för den:

Fågelbadshöjd Låg/marknivå (<1 fot) Mitthöjd (2 – 3 fot) Hög höjd (> 3 fot)
Fördelar – Lätt att använda med en enkel platt skål med vatten
– Lockar till sig större fåglar
– Lätt att underhålla
– De flesta piedestalfågelbaden är på den här höjden
– Attraherar de flesta fågelarter
– Mindre risk för predation
nackdelar – Högre chans för predation
– Kan bli igensatt och delas av för många djur
– Måttlig predationsnivå – Låg chans att locka de flesta fågelarter
– Om den är för hög kan den vara svår att nå och underhålla

Det har faktiskt funderats mycket på hur höga fågelbad ska vara. Olika höjder på fågelbad kan ha sina egna fördelar och nackdelar.

Exempel på fågelbadstyper och fågelbadshöjder

Nu när du känner till de olika fågelbadshöjderna och deras respektive fördelar och nackdelar har du förmodligen redan en speciell fågelbadhöjd i åtanke.

I alla fall, om du inte har köpt ett fågelbad i detta skede, låt mig visa dig några exempel på fågelbad med hänsyn till deras höjd, så att du lockar så många fåglar som möjligt!

Här är alla typer av fågelbad, deras höjder och deras för- och nackdelar:

Typ fågelbad Höjd Exempel på ett fågelbad (Amazon länkar) Fördelar nackdelar
Hängande Hög höjd (>3 fot) BYER OF MAINE Cirklar hängande fågelbad – Högt och borta från rovdjur och andra djur – Svänger för mycket på blåsiga platser
Piedestal Mitthöjd (2 – 3 fot) World Source East piedestal fågelbad – Långvarig
– De flesta har en optimal höjd
– Stabil
– Högre kostnader
– Ett genomsnittligt antal rovdjur har tillgång till det
utplacerade Låg till medelhöjd (1 – 3 fot) Evergreen blå havsglas metall pålee fågelbad – Estetiskt utseende
– De flesta har en optimal höjd
– Kan lätt vältas omkull
– Ett genomsnittligt antal rovdjur har tillgång till det
Monterad Medium till hög höjd (> 2 fot) Grå kanin Löstagbart monterat fågelbad – Stabil
– Justerbar monteringshöjd
– Kräver att ytterligare ett föremål/stolpe monteras på
Jord Låg/marknivå (<1 fot) Wildlife World Ground Birdbath – Mycket stabil
– Bra som vattenkälla för flera djur
– Kan vara DIY-stil
– Fåglar är sårbara för landlevande rovdjur

Varning för tabellen ovan: Jag utgår från att höjden på fågelbaden kommer att vara densamma som den höjd du ska placera ditt fågelbad på (för piedestal-, stolp- och markfågelbad).

Det betyder att om du skaffar ett piedestalfågelbad så kommer det att placeras på marken, där fågelbadets höjd = höjd från marken.

Se även  Vattennivådjup för fågelbad: Riktlinjer och tips!

Vilken fågelbadsuppsättning skulle jag rekommendera:

Efter att ha lärt mig all denna information om fågelbad, deras höjder och så vidare, har jag kommit till slutsatsen för mig själv och här är vad jag rekommenderar: försök att sätta upp BÅDE ett fågelbad på marknära och piedestalnivå om möjligt!

Så här planerar och föreslår jag min installation:

Genom att sätta upp båda i kombination kan du säkerställa att landlevande djur, rovdjur och större fåglar kan njuta av marknära vattenkällan, OCH även att mindre fåglar kan njuta av den säkrare höjden av ett piedestalfågelbad.

Du kan göra detsamma genom att göra ditt eget fågelbad på marknivå och köpa ett piedestalfågelbad!

Vad är medelhöjden på ett fågelbad?

Den genomsnittliga höjden på ett fågelbad är 2 – 3 fot högt över marken. Denna fågelbadshöjd lockar flest fåglar och med måttliga predationsnivåer. Katter är mindre benägna att nå fågelbad av denna höjd. De flesta fågelbad på betongpiedestaler är den optimala höjden för ett fågelbad.

Hur högt upp från marken ska ett fågelbad vara?

Ett fågelbad bör vara 2 – 3 fot högt från marken. Denna fågelbadshöjd lockar flest fåglar och med måttliga predationsnivåer. Katter är mindre benägna att nå fågelbad av denna höjd. De flesta fågelbad på betongpiedestaler är den optimala höjden för ett fågelbad.

Behöver ett fågelbad höjas?

Fågelbad måste placeras på en höjd av 2-3 fot över marken. Denna fågelbadshöjd lockar flest fåglar och med måttliga predationsnivåer. Katter är mindre benägna att nå fågelbad av denna höjd. De flesta fågelbad på betongpiedestaler är den optimala höjden för ett fågelbad.

Slutgiltiga tankar

Förhoppningsvis hade du hittat svaret på din fråga om fågelbad borde höjas; dom gör!

Du måste dock hålla varningarna i åtanke och välja det som är bäst för din situation och budget.

Jag hoppas att den här artikeln också har varit användbar som den var för mig när jag undersökte detta ämne. Tack för att du läser och jag önskar dig lycka till med att inrätta ditt fågelbad och attrahera massor av fåglar. Det var allt för idag, glad fågelskådning!

Referenser

  1. Loss, S., Will, T. & Marra, P. Effekten av frigående huskatter på vilda djur i USA. Blöt gemensamt 4, 1396 (2013).